loader
talkie-image

Beynəlxalq maliyyə institutlarının tələblərinə cavab verən ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi xidmətləri

talkie-image

İstehsalatda, nəqliyyatda və binalarda enerji səmərəliliyinin və enerjiyə qənaət imkanlarının müəyyən edilməsi

talkie-image

Bərpa olunan enerji mənbələrindən (külək, günəş, biokütlə və su) istifadə edən enerji həllərinin təhlili, dizaynı və qiymətləndirilməsi

talkie-image

Ekoloji monitorinq və ekoloji bərpa işləri

talkie-image

Davamlı inkişaf strategiyasının hazırlanması

talkie-image

Sənaye proseslərində karbon emissiyasının (karbon izi) miqdarının qiymətləndirilməsi