loader
EcoEnergy Layihəsi

İstifadə Müddəti Bitmiş Avtomobillərin Təkrar Emalı

  • Müştəri: Təmiz Şəhər
  • Tarix: 2019
Acıqlama

EcoEnergy Azərbaycanda istismar müddətini başa vurmuş avtomobillərin utilizasiyası siyasətinin tətbiqi barədə texniki-iqtisadi əsaslandırmanın aparılması üçün “Təmiz Şəhər” ASC tərəfindən seçilmişdir. Tədqiqat ölkədə istismar müddəti bitmiş avtomobillərin geniş çeşidini əhatə edir. EcoEnergy tərəfindən istifadə müddəti bitmiş avtomobillərin təkrar emalı üçün dövlət özəl tərəfdaşlıq modelini dəstəkləmək məqsədi ilə siyasi model təklif edilmişdir. Təkrar emal xərcləri tədqiq edilmiş və hər bir avtomobil növü üçün kompensasiya məbləği hesablanmışdır. Kompensasiya məbləği istifadə müddətini başa vurmuş nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin öz avtomobillərini təkrar emala göndərilməsi barədə məlumat verməyə təşviq edəcək. Tədqiqat 2019-cu ilin noyabr ayında uğurla tamamlanmışdır.