loader
EcoEnergy Layihəsi

Azərbaycanda Mərkəzləşdirilməmiş Bərpa Olunan Enerji Həllərinin Təşviqi

  • Müştəri: DENA
  • Tarix: 2021
Acıqlama

“Azərbaycanda Mərkəzləşdirilməmiş Bərpa Olunan Enerji Həllərinin Təşviqi” DENA (Almaniya Energetika Agentliyi) və Azərbaycan Energetika Nazirliyi tərəfindən dəstəklənən, “EcoEnergy Consulting” MMC tərəfindən icra edilən layihədir. Layihənin ümumi məqsədi mərkəzləşdirilməmiş bərpa olunan enerji həlləri üçün tətbiq sahələrini müəyyən etmək və Azərbaycanda mərkəzləşdirilməmiş bərpa olunan enerjini dəstəkləmək üçün tövsiyələri hazırlamaqdır. Mərkəzləşdirilməmiş bərpa olunan enerji təchizatı üçün yerli bazar potensialları və tətbiq sahələri müəyyənləşdirilmiş və təhlil edilmişdir. Xüsusi dəstək mexanizmlərinin yaradılması üçün tövsiyələr siyahısı yaradılmışdır. Son mərhələdə, elektrik və istilik təchizatı üçün müxtəlif bərpa olunan enerji mənbələri üzrə 4 pilot layihə təklifi hazırlanmışdır.